St. Antonius Ziekenhuis

Homepage

De personeelsvereniging is er voor en door personeelsleden
van het St Antonius ziekenhuis.

Bezoek regelmaat deze website en u blijft helemaal op de hoogte van alles wat de personeelsvereniging te beiden heeft.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 Jaarkalender Personeelsvereniging 2019:

25 - 29 januari: Wintersport in Westendorf

1 februari: Dag wintersport in Winterberg

10 februari en 17 maart: Theater De Kleren Van De Keizer

22 maart: Holland zingt Hazes

28 - 31 maart: Reis naar Rome

12 april: Musical Lion King

15 en 16 april: Voorjaarsbloemendecoratie workshop

8, 23 en 27 mei: Workshop Dikke Dames schilderen

1 juni: Motorrit

4 juni: algemene ledenvergadering

6 juli: Dagtocht naar Terschelling

6, 7, 13 en 14 September: Workshop Chocolade maken.

20, 26 september: Kook workshop.

2, 9 oktober: Kook workshop.

10 oktober: Nederlands elftal in De Kuip

27 november: Sinterklaasfeest

7 en 14 december: Bezoek kerstmarkten

December: Kerstdecoraties maken

__________________________________________________________________________________________________________________________

Het is nu mogelijk om ook de personeelsvereniging als voorkeur in te stellen bij 'Snel naar' op je intranet pagina.

Ga naar 'Snel naar', druk op bewerk en kies de personeelsvereniging bij Toptaken.

Op deze manier ben je in het vervolg slechts één muisklik verwijderd van alles wat de personeelsvereniging voor je te bieden heeft.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De personeelsvereniging is nu ook te vinden op Facebook!

Like onze pagina 'Personeelsvereniging St. Antonius ziekenhuis'


          

 


Welkom op de website van de personeelsvereniging van het St. Antonius ziekenhuis.

Alle personeelsleden van ons ziekenhuis kunnen lid worden van onze actieve personeelsvereniging.

Aan de rechterkant van deze site kunt u zich aanmelden als lid.

Heeft u nog vragen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

 

 

 

DE PERSONEELSVERENIGING nodigt al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering 2019

 

 

Datum

:

Dinsdag 04 juni 2019

 

 

Tijd

:

Aanvang: 09.00 uur

 

 

 

Locatie

:

Personeelsrestaurant,

locatie Nieuwegein

 

 

 

 

1.

Opening en mededelingen door de voorzitter

 

 

 

2.

In- en uitgaande correspondentie

 

 

 

3.

Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 12 juni 2018

 

 

 

4.

Algemeen jaarverslag 2018

 

 

 

5.

Financieël jaarverslag 2018 en decharge bestuur

 

 

 

-

   

Verslag kascommissie

Benoeming kascommissie 2020

 

 

 

 

 

 

6.

Begroting 2019

 

 

 

7.

Verkiezing**

 

 

 

 

 

-

Aftredend en niet herkiesbaar  Ruud vd Giesen

 

 

 

-

-    

 

Aftredend en herkiesbaar   Mark Blommestein

Aftredend en herkiesbaar  Roely Wouters

  • Voordragen en benoemen voorzitter Anneke Klok
  • Voordragen en benoemen bestuurslid Sanne Gouderjaan
  • Voordragen en benoemen bestuurslid Pieter Heessels

 

 

8.

 

 

9.

Huishoudelijk Reglement (wijzigingen)

het concept kunt u inzien en ligt ter inzage bij het secretariaat

 

Rondvraag

 

 

 

 

Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 

 

In verband met de herkiesbaarstelling dienen tegenkandidaten (die lid zijn van de personeelsvereniging) hun kandidatuur, ondersteund door 10 leden, schriftelijk en wel 5 dagen voor aanvang van de vergadering in te dienen bij het secretariaat.

 

Aanmelden / Inloggen

Microsectienummer:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
 
Nog geen lid van de PV? Klik hier om u in te schrijven.

Aankomende activiteiten